Stan nawierzchni jezdni jest jednym z najważniejszych czynników warunkujących bezpieczeństwo kierujących pojazdami. Stałe nadzorowanie stanu jezdni może znacząco podnieść bezpieczeństwo na drogach. Kiedy jednak jest to konieczne, planowane są remonty dróg. W jaki sposób są one przeprowadzane?

Jak planowane są remonty dróg?

Remonty drogowe planowane są praktycznie od początku wiosny do późnej jesieni. Dotyczą przede wszystkim naprawy nawierzchni na danych odcinkach, ale mogą też być związane z rozbudową już istniejących węzłów komunikacyjnych. Podczas planowania remontów niezwykle ważnym etapem jest decyzja, czy ruch na danym odcinku drogi ma być wstrzymany, czy też możliwe będzie stworzenie zwężenia, kontrpasa czy też ruchu naprzemiennego. W organizacji takiej zmiany ruchu pomogą przede wszystkim elementy takie jak znaki drogowe, tablice informacyjne oraz podstawy drogowe.

Podstawy drogowe – element niezbędny w czasie remontów

Aby możliwe było zaplanowanie nowej organizacji ruchu w miejscu planowanego remontu, konieczne są nie tylko ostrzegawcze znaki drogowe, ale też tablice informacyjne czy słupki ostrzegawcze. By je umieszczać w dowolnym miejscu, konieczne są podstawy drogowe. Ofertę tego typu produktów przedstawia marka Nicrobase.pl. Nowoczesne podstawy drogowe tworzone są z PVC pochodzącego z recyklingu. Dzięki takim działaniom chronione jest środowisko naturalne. Podstawy posiadają modułową budowę, a ich łączenie nie wymaga specjalistycznych klejów czy złączek. Kilka złączonych podstaw to gwarancja stabilności. Podstawy Nicrobase dostępne są w dwóch wariantach wagowych, co pozwala na wybranie produktu idealnie dopasowanego do konkretnych potrzeb. Warto również wspomnieć, że nowoczesne podstawy posiadają uniwersalne otwory montażowe – pozwala to na osadzanie dowolnych znaków, słupków.

Jak wykorzystywane są podstawy drogowe?

Podstawy drogowe pozwalają przede wszystkim na znacznie wcześniejsze poinformowanie kierujących pojazdami o zmianach w organizacji ruchu czy o utrudnieniach. Tablice informacyjne dzięki nim można stawiać na kilkaset metrów przed faktycznym utrudnieniem. Podstawy drogowe pozwalają też na rozdzielnia pasów ruchu czy wygradzanie powierzchni wyłączonej z jezdni. W tym celu stosowane są słupki ostrzegawcze. Podstawy drogowe mogą być również wykorzystywane na parkingach, gdzie konieczne jest odgrodzenie danej przestrzeni. Posłużą też w czasie eventów do mocowania barierek.

Comments are closed.

Pin It