Niewiele osób nadal wie, że od każdej decyzji ubezpieczyciela przysługuje odwołanie. Oczywiście jak w wielu innych przypadkach obowiązują nas tutaj określone ustawowo terminy i tak na złożenie reklamacji mamy 3 lata, a w przypadku, gdy roszczenie wynika ze szkody powstałej na skutek przestępstwa (zbrodni lub występku) to na złożenie odwołania mamy, aż 20 lat. Nie ma jednak co zwlekać, bowiem im później złożymy odwołanie od decyzji ubezpieczyciela, tym trudniej może być nam udowodnić swoją rację.

Kiedy można odwołać się od decyzji ubezpieczyciela?

Reklamacja od decyzji ubezpieczyciela jest możliwe w każdej sytuacji, o ile nie minął nam termin odwołania. Jeżeli uważasz, że suma wypłaty Twojego odszkodowania została zaniżona, bądź całkiem odmówiono Ci do wypłaty świadczeń, masz prawo do złożenia reklamacji. Oczywiście odwołanie nie może opierać się wyłącznie na subiektywnej ocenie poszkodowanego, ale musi zostać podparta dowodem na przykład wyliczeniem kosztu naprawy z zakładu mechanicznego, oszacowaniem szkody przez rzeczoznawcę, czy też cennikiem części samochodowych, niezbędnych do przeprowadzenia naprawy. Firma ubezpieczeniowa nie zaakceptuje odwołania bez rzeczowo przygotowanego uzasadnienia.

Czy warto odwoływać się od decyzji ubezpieczyciela?

Jak najbardziej. Podejmując próbę odwołania się od decyzji ubezpieczyciela nic nie tracimy, oprócz czasu jaki poświęcimy na złożenie dokumentów. W wielu firmach ubezpieczyciele zaniżają kwoty wypłaty z odszkodowania, dlatego też zawsze warto złożyć reklamację, a być może uda nam się wynegocjować wyższe odszkodowanie. W przypadku, gdy nie możesz lub nie chcesz na własną rękę podjąć się składania reklamacji o wyższe odszkodowanie możesz skorzystać z usług firmy zajmującej się negocjowaniem dopłat do odszkodowań.

Jak złożyć odwołanie się od decyzji ubezpieczyciela?

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela może być złożone w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej. Ze względu na możliwość potwierdzenia daty wpłynięcia reklamacji najwygodniejszą formą odwołania są formy pisemna i elektroniczna. Na wielu stronach internetowych towarzystw ubezpieczeniowych są dostępne gotowe wzory formularzy służące odwołaniu od decyzji ubezpieczeniowej. Formularze elektroniczne to bardzo wygodna forma złożenia reklamacji, ponieważ przeprowadzają krok po kroku przez całą procedurę. W celu szybkiego i prawidłowego zgłoszenia odwołania od decyzji ubezpieczyciela musimy posiadać dane ubezpieczyciela, numer polisy i decyzji towarzystwa, dane pokrzywdzonego, a także posiadać przygotowane uzasadnienie.

Comments are closed.

Pin It