O faktoringu mówi i pisze się ostatnio dużo i pozytywnie. Firmy rozważające skorzystanie z tego rodzaju usługi finansowej muszą jednak pamiętać, że wiąże się ona z pewnymi ryzykami. Jakimi konkretnie?

Faktoring pełen korzyści

Dobrą prasę faktoring zawdzięcza przede wszystkim realnym korzyściom, które stają się udziałem faktoranta. Faktoring umożliwia uwolnienie kwot zamrożonych na wystawionych fakturach – dzięki czemu przedsiębiorstwo ma „tu i teraz” do dyspozycji środki, którymi może obracać w dowolny sposób. Faktoring jest więc remedium na utratę płynności finansowej. Utrzymanie cash flow pod kontrolą daje szerokie możliwości, począwszy od opłacania bieżących zobowiązań, poprzez budowanie opinii wiarygodnego kontrahenta, na inwestycjach kończąc. Dodajmy jeszcze, że faktoring jest łatwiej dostępny niż kredyt operacyjny.

Każdy kij ma dwa końce…

Opisywana usługa oferuje przedsiębiorstwom szerokie spektrum korzyści. Dla przybliżenia pełnego obrazu musimy jednak poruszyć dwie kwestie. Firmy rozważające podpisanie umowy z firmą faktoringową powinny liczyć się z tym, że taka usługa jest odpłatna. Za użyczenie swojego kapitału faktor obciąży faktoranta prowizją i dodatkowymi opłatami. Współpraca z rzetelną firmą faktoringową cechuje się tym, że wszystkie koszty będą jasne i transparentne jeszcze przed podpisaniem umowy.

Klient firmy faktoringowej bierze też na siebie niektóre ryzyka. Pierwszym z nich jest niewypłacalność płatnika. W tej sytuacji faktorant musi zwrócić faktorowi kwotę zaliczki wypłaconą z tytułu wykupu należności. Aby ograniczyć wystąpienie tego scenariusza, warto inwestować we współpracę z rzetelnymi kontrahentami, przekazywać do faktoringu tylko bezsporne wierzytelności oraz prowadzić szczegółową dokumentację transakcyjną.
Innym rodzajem ryzyka jest wzrost napięcia na linii faktorant – płatnik (odbiorca dóbr i usług). Pogorszenie relacji może pojawić się, gdy płatnik uzna, że obsługa umowy faktoringowej jest zbyt absorbująca. Kluczem do uniknięcia tego ryzyka jest wybór rekomendowanej firmy faktoringowej posiadającej odpowiednie narzędzia do komunikacji z płatnikiem i doświadczenie we współpracy z różnymi klientami.

Więcej informacji znajdziesz na stronie Indos.pl – faktoring – Zapraszamy!

Comments are closed.

Pin It